Busch-free@home

Busch-free@home maakt van uw huis of woning een intelligent gebouw. Jaloezie, licht, verwarming, airco of deurcommunicatie.
Eindelijk kunnen comfort, veiligheid en efficiëntie op afstand worden bediend...
Lees verder

Hoekstra dealer en installateur van de revolutionaire Smartflower

De smartflower™ is een revolutie op het gebied van zonne-energie. Het is het eerste mobiele, all-in-one plug & play zonnepanelen systeem. En bovenal: een eyecatcher. smartflower™ combineert modern...
Lees verder

Initiatief: Bouwteam levensloop

Ouderdom komt met gebreken, daar krijgt iedereen wel eens mee te maken. Of men wordt plotseling ziek of krijgt een ongeval waarna men langdurig moet revalideren. Als u dan in uw eigen huis wilt blijve...
Lees verder

Koelmiddel R22 verboden vanaf 2015

Chloorhoudende koudemiddelen verstoren het dynamisch evenwicht van de ozonlaag en worden daarom afgeschaft. De uitfasering is al in 2000 ingezet met als eerste maatregel het verbod op de plaatsing van...
Lees verder

Onderhoud

Waarom onderhoud ?

Periodiek onderhoud aan uw installatie of installatieonderdelen is nodig om de volgende redenen:

º De kans op storingen wordt minder,
º De levensduur van het toestel wordt verlengd,
º Het rendement van het toestel wordt gewaarborgd,
º Bij verbrandingstoestellen is dit een eis van de fabrikant,
º Het toestel brandt schoner,
º Het toestel heeft een betere verbranding wat de veiligheid ten goede komt en waardoor de kans op koolmonoxide-vorming kan worden voorkomen,
º Verzekering eist veelal onderhoud.

Onderhoud aan technische installaties is ook van groot belang om niet voor onverwachte (financiële) verrassingen te komen staan. Tevens worden voortijdig gebreken ontdekt.

Ook zijn er wettelijke voorschriften die ons als eigenaar/gebruiker van een bedrijfspand verplichten tot het plegen van onderhoud aan installaties. Welke dit zijn staat hieronder beschreven.
- Keuring legionella: (conform waterleidingbesluit en NEN 1006).
- Keuring keerkleppen waterleiding installaties: (conform waterleidingbesluit).
- Keuring Scios: (stookinstallaties boven 100 KW, conform Wet Milieubeheer 1/1/2008).
- Keuring Stek: (koelinstallaties) conform VROM-regeling lekdichtheid koelinstallaties (2006).
- Keuring Noodverlichting: (conform bouwbesluit en NEN-EN 50172).
- Keuring Elektrotechnische installaties: (conform Arbo, NEN 3140 en NEN-EN 10150).
- Keuring Lift: (conform eisen bouwbesluit en Warenwet).
- Keuring Brandmeldinstallaties: (conform NEN 2654).

Installatiebedrijf Hoekstra-Heerenveen Drachten verzorgt voor bedrijven- en instanties deze keuringen.

Ook voor de particuliere markt kunnen wij het onderhoud van installatie-onderdelen uitvoeren. Denk hierbij aan de CV- ketels/Geisers of warmtepompinstallaties.

Om bovengenoemde redenen bieden wij de mogelijkheid tot het afsluiten van een onderhoudscontract. Uw gegevens worden na overeenkomst ingevoerd en wij zorgen ervoor dat we weer tijdig terugkomen voor het noodzakelijke periodieke onderhoud.

Voor bedrijven hebben wij maatwerk onderhoudscontracten. Wij stellen deze vrijblijvend voor u op.

Voor particulieren bieden wij de volgende mogelijkheden:
º Onderhoudscontract op regie basis; uren, reistijd cq voorrijtarief en materiaal worden in rekening gebracht; facturering na uitvoering.
º Onderhoudscontract vast bedrag, facturering na uitvoering.