Busch-free@home

Busch-free@home maakt van uw huis of woning een intelligent gebouw. Jaloezie, licht, verwarming, airco of deurcommunicatie.
Eindelijk kunnen comfort, veiligheid en efficiëntie op afstand worden bediend...
Lees verder

Hoekstra dealer en installateur van de revolutionaire Smartflower

De smartflower™ is een revolutie op het gebied van zonne-energie. Het is het eerste mobiele, all-in-one plug & play zonnepanelen systeem. En bovenal: een eyecatcher. smartflower™ combineert modern...
Lees verder

Initiatief: Bouwteam levensloop

Ouderdom komt met gebreken, daar krijgt iedereen wel eens mee te maken. Of men wordt plotseling ziek of krijgt een ongeval waarna men langdurig moet revalideren. Als u dan in uw eigen huis wilt blijve...
Lees verder

Koelmiddel R22 verboden vanaf 2015

Chloorhoudende koudemiddelen verstoren het dynamisch evenwicht van de ozonlaag en worden daarom afgeschaft. De uitfasering is al in 2000 ingezet met als eerste maatregel het verbod op de plaatsing van...
Lees verder

Brandmeldinstallaties

Beheer brandmeld installaties

Voor een betrouwbare brandmeldinstallatie is goed onderhoud en beheer van groot belang. Het beheer van de brandmeldinstallatie is vastgelegd in de norm NEN 2654 deel 1.

De verplichting om aan de norm NEN 2654 deel 1 voor beheer, controle en onderhoud te voldoen vloeit voort uit onder andere:
· de eis voor een brandmeldinstallatie volgens de norm NEN 2535;
· de eis voor een gecertificeerd brandmeldsysteem;
· de bouwverordening.

De hoofdtaken van de gebruiker zijn:
- beheer en onderhoud van de brandmeldinstallatie inbedden in de organisatie;
· beheerder aanstellen en (laten) opleiden (NIBHV-diploma ‘opgeleid persoon’);
· beheer en onderhoud conform NEN 2654 deel 1 laten uitvoeren;
  Een onderhoudscontract met het erkende branddetectie- / onderhoudsbedrijf afsluiten en begeleiden.