Busch-free@home

Busch-free@home maakt van uw huis of woning een intelligent gebouw. Jaloezie, licht, verwarming, airco of deurcommunicatie.
Eindelijk kunnen comfort, veiligheid en efficiëntie op afstand worden bediend...
Lees verder

Hoekstra dealer en installateur van de revolutionaire Smartflower

De smartflower™ is een revolutie op het gebied van zonne-energie. Het is het eerste mobiele, all-in-one plug & play zonnepanelen systeem. En bovenal: een eyecatcher. smartflower™ combineert modern...
Lees verder

Initiatief: Bouwteam levensloop

Ouderdom komt met gebreken, daar krijgt iedereen wel eens mee te maken. Of men wordt plotseling ziek of krijgt een ongeval waarna men langdurig moet revalideren. Als u dan in uw eigen huis wilt blijve...
Lees verder

Koelmiddel R22 verboden vanaf 2015

Chloorhoudende koudemiddelen verstoren het dynamisch evenwicht van de ozonlaag en worden daarom afgeschaft. De uitfasering is al in 2000 ingezet met als eerste maatregel het verbod op de plaatsing van...
Lees verder

Legionella beheersing

Onderhoud Legionella beheersing

Dit is taak voor de eigenaar en de huurder.

De eigenaar van een leidingwaterinstallatie is eindverantwoordelijk voor een goede aanleg en beheer van de leidingwaterinstallatie. De installatie staat in contact met het openbare waterleidingnet. Wanneer beveiligingen ontbreken, niet functioneren of tekortschieten dan kan het waterleidingnet verontreinigen. Verder maken derden (medewerkers, klanten etc.) gebruik van de installatie. Tekortkomingen in aanleg of beheer kunnen hun gezondheid in gevaar brengen.

De eigenaar moet de installatie goed beheren.
De beheer verplichting hangt af van de aard van de installatie. Speciale aandacht gaat bij de controles uit naar die collectieve drinkwaterinstallaties waarvoor met het oog op preventie van legionella aanvullende eisen gelden. Het betreft zgn. prioritaire installaties waarin zich aërosol vormende tappunten bevinden:
· zorginstellingen
· verblijfaccommodaties
· asielzoekerscentra
· penitentiaire inrichtingen
· badinrichtingen de zwembaden
· kampeerterreinen
· jachthavens.

In het Waterwerkblad 1.4G (november 2005) staat het beheer in specifieke situaties omschreven.

Het gaat hierbij om:
· het bijhouden van tekeningen en de beschrijving van de installatie;
· overzicht en controle van toestellen en hun beveiliging;
· controle op voldoende doorstroming/verversing van essentiële leidingdelen;
· uitvoeren van beheersmaatregelen uit het beheersplan legionella preventie;
· bijhouden van het logboek en controlerapporten;
· uitvoeren van meetprogramma’s.

De huurder van een drinkwaterinstallatie is mede verantwoordelijk voor een goede aanleg en het beheer van de drinkwaterinstallatie.

De eigenaar van de drinkwaterinstallatie is eindverantwoordelijk.