Busch-free@home

Busch-free@home maakt van uw huis of woning een intelligent gebouw. Jaloezie, licht, verwarming, airco of deurcommunicatie.
Eindelijk kunnen comfort, veiligheid en efficiëntie op afstand worden bediend...
Lees verder

Hoekstra dealer en installateur van de revolutionaire Smartflower

De smartflower™ is een revolutie op het gebied van zonne-energie. Het is het eerste mobiele, all-in-one plug & play zonnepanelen systeem. En bovenal: een eyecatcher. smartflower™ combineert modern...
Lees verder

Initiatief: Bouwteam levensloop

Ouderdom komt met gebreken, daar krijgt iedereen wel eens mee te maken. Of men wordt plotseling ziek of krijgt een ongeval waarna men langdurig moet revalideren. Als u dan in uw eigen huis wilt blijve...
Lees verder

Koelmiddel R22 verboden vanaf 2015

Chloorhoudende koudemiddelen verstoren het dynamisch evenwicht van de ozonlaag en worden daarom afgeschaft. De uitfasering is al in 2000 ingezet met als eerste maatregel het verbod op de plaatsing van...
Lees verder

STEK

Stek keuringen

Het onderhoud van koelinstallaties valt onder de regeling zoals vastgesteld door de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 20 november 2006, nr. KvI2006312706, houdende nieuwe voorschriften betreffende het voorkomen van lekkage van koudemiddelen bij het gebruik van of het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan koelinstallaties en in verband hiermee een wijziging van de Regeling lekdichtheids voorschriften koelinstallaties 1997.

Artikel 2.1
· Zorgplichten:
De eigenaar draagt zorg voor een zodanig beheer van de installatie dat verlies van koudemiddel wordt voorkomen.
De eigenaar draagt zorg voor controle en onderhoud van de koelinstallatie.
· Controle en onderhoud:
De frequentie voor controle van de installatie met een vulling van 3 tot maximaal 30 kg bedraagt minimaal eenmaal per 12 maanden.
De frequentie voor controle van de installatie met een vulling van 30 tot maximaal 300 kg bedraagt minimaal eenmaal per 6 maanden.
De frequentie voor controle van de installatie met een vulling van meer dan 300 kg bedraagt minimaal eenmaal per 3 maanden.

Voor installaties uitgerust met stationaire automatische lekdetectieapparatuur of voor tijdelijk buiten bedrijf gestelde installaties geldt een afwijkende frequentie.
De frequentie voor controle van stationaire automatische lekdetectieapparatuur bedraagt minimaal eenmaal per 12 maanden.
· Installatiecontrole door gediplomeerd persoon:
Controle op aanwezigheid gebruiksaanwijzing.
Controle op werking van de vereiste apparatuur voor drukbeveiliging.
Controle op lekdichtheid gehele installatie.
· In geval van lekkage:
De eigenaar stelt de installatie onverwijld buiten bedrijf.
Defect moet onverwijld door een gediplomeerd persoon worden hersteld.

Bijvullen mag eerst na herstel en uitvoering van een extra installatiecontrole.