Busch-free@home

Busch-free@home maakt van uw huis of woning een intelligent gebouw. Jaloezie, licht, verwarming, airco of deurcommunicatie.
Eindelijk kunnen comfort, veiligheid en efficiŽntie op afstand worden bediend...
Lees verder

Hoekstra dealer en installateur van de revolutionaire Smartflower

De smartflowerô is een revolutie op het gebied van zonne-energie. Het is het eerste mobiele, all-in-one plug & play zonnepanelen systeem. En bovenal: een eyecatcher. smartflowerô combineert modern...
Lees verder

Initiatief: Bouwteam levensloop

Ouderdom komt met gebreken, daar krijgt iedereen wel eens mee te maken. Of men wordt plotseling ziek of krijgt een ongeval waarna men langdurig moet revalideren. Als u dan in uw eigen huis wilt blijve...
Lees verder

Koelmiddel R22 verboden vanaf 2015

Chloorhoudende koudemiddelen verstoren het dynamisch evenwicht van de ozonlaag en worden daarom afgeschaft. De uitfasering is al in 2000 ingezet met als eerste maatregel het verbod op de plaatsing van...
Lees verder

Waterinstallatie

Inspectie keerkleppen waterinstallaties

In artikel 14 van het Wlb worden eigenaren/exploitanten van installaties verplicht ervoor zorg te dragen dat de installatie geen gevaar voor verontreiniging oplevert. Om dat gevaar zoveel mogelijk te voorkomen, moet de installatie blijvend voldoen aan de technische eisen zoals genoemd in NEN 1006 en de nadere invulling daarvan in de Waterwerkbladen en in het Bouwbesluit. Dit resulteert in een jaarlijkse inspectie van de keerkleppen.

Eindverantwoording ligt bij de eigenaar van de installatie.

Het gaat hierbij om:
∑ het bijhouden van tekeningen en de beschrijving van de installatie;
∑ overzicht en controle van toestellen en hun beveiliging;
∑ controle op voldoende doorstroming/verversing van essentiŽle leidingdelen;
∑ uitvoeren van beheersmaatregelen uit het beheersplan legionella preventie;
∑ bijhouden van het logboek en controlerapporten;
∑ uitvoeren van meetprogrammaís.

De huurder van een drinkwaterinstallatie is mede verantwoordelijk voor een goede aanleg en het beheer van de drinkwaterinstallatie.

De eigenaar van de drinkwaterinstallatie is eindverantwoordelijk.