Busch-free@home

Busch-free@home maakt van uw huis of woning een intelligent gebouw. Jaloezie, licht, verwarming, airco of deurcommunicatie.
Eindelijk kunnen comfort, veiligheid en efficiëntie op afstand worden bediend...
Lees verder

Hoekstra dealer en installateur van de revolutionaire Smartflower

De smartflower™ is een revolutie op het gebied van zonne-energie. Het is het eerste mobiele, all-in-one plug & play zonnepanelen systeem. En bovenal: een eyecatcher. smartflower™ combineert modern...
Lees verder

Initiatief: Bouwteam levensloop

Ouderdom komt met gebreken, daar krijgt iedereen wel eens mee te maken. Of men wordt plotseling ziek of krijgt een ongeval waarna men langdurig moet revalideren. Als u dan in uw eigen huis wilt blijve...
Lees verder

Koelmiddel R22 verboden vanaf 2015

Chloorhoudende koudemiddelen verstoren het dynamisch evenwicht van de ozonlaag en worden daarom afgeschaft. De uitfasering is al in 2000 ingezet met als eerste maatregel het verbod op de plaatsing van...
Lees verder

Luchtbehandeling

Luchtbehandeling is tegenwoordig een van de meest belangrijke installaties in een woning - of kantoorgebouw.
De bouwkundige eisen voor nieuwbouw worden steeds strenger en er wordt daardoor kwalitatief beter gebouwd. Door een goed geïsoleerde bouwkundige "schil" zijn kieren en naden verleden tijd. Om de kwaliteit van de lucht in de woning of werkomgeving te waarborgen is een goed ventilatiesysteem daarom essentieel.

De overheid heeft zich ten doel gesteld om in 2020 energieneutraal te bouwen. Dit betekent onder andere dat er goed gekeken moet worden naar de energieconsumptie van de installaties in de woning of het kantoor.

Kijken we specifiek naar een ventilatiesysteem, dan is het de kunst te ventileren als het nodig is.
Dit wordt tegenwoordig gedaan door te ventileren op basis van CO2-meting. De kwaliteit van de omgevingslucht bepaalt de mate van ventilatie. Is er niemand thuis of op kantoor dan gaat de ventilatie naar zijn minimaal ingestelde waarde.

WHR 950

Waarschijnlijk kent iedereen de term WTW-installatie (Warmte Terug Win). Helaas kennen we dit begrip niet omdat we allen technisch onderricht zijn maar dankzij het feit dat dit begrip enkele jaren geleden zeer negatief in het nieuws is geweest. Ook bij ons stond de telefoon roodgloeiend de dag na een televisie-uitzending over de negatieve effecten van een dergelijk WTW systeem. Slecht ontworpen installaties waarbij te klein ontworpen kanalen zorgen voor geluidsoverlast, vormen een voedingsbodem van klachten. Daarnaast vormen slecht of geen onderhoud aan de installatie voor problemen die voorkomen hadden kunnen worden.

Technisch Installatiebedrijf Hoekstra Heerenveen Drachten onderschrijft juist de voordelen van een dergelijk WTW-systeem. Ten opzichte van een traditioneel ventilatiesysteem is er een besparing van 30-50% mogelijk op uw energiekosten. De toepassing van een WTW-systeem zorgt voor een optimaal rendement, waarbij tot maar liefst 95% van de warmte behouden kan worden. Goed voor het milieu, maar zeker ook goed voor de portemonnee.

9groot