Busch-free@home

Busch-free@home maakt van uw huis of woning een intelligent gebouw. Jaloezie, licht, verwarming, airco of deurcommunicatie.
Eindelijk kunnen comfort, veiligheid en efficiëntie op afstand worden bediend...
Lees verder

Hoekstra dealer en installateur van de revolutionaire Smartflower

De smartflower™ is een revolutie op het gebied van zonne-energie. Het is het eerste mobiele, all-in-one plug & play zonnepanelen systeem. En bovenal: een eyecatcher. smartflower™ combineert modern...
Lees verder

Initiatief: Bouwteam levensloop

Ouderdom komt met gebreken, daar krijgt iedereen wel eens mee te maken. Of men wordt plotseling ziek of krijgt een ongeval waarna men langdurig moet revalideren. Als u dan in uw eigen huis wilt blijve...
Lees verder

Koelmiddel R22 verboden vanaf 2015

Chloorhoudende koudemiddelen verstoren het dynamisch evenwicht van de ozonlaag en worden daarom afgeschaft. De uitfasering is al in 2000 ingezet met als eerste maatregel het verbod op de plaatsing van...
Lees verder

Noodverlichting

Onderhoud noodverlichting

Het Arbobesluit verplicht elke werkgever in artikel 3.7, 3.9 en 8.4 om adequate noodverlichting en veiligheidssignalering aan te brengen op elke arbeidsplaats waar werknemers tewerkgesteld worden (zowel in kantoorgebouwen, industrie als elke andere arbeidsplaats).

Het artikel 1.1 definieert de arbeidsplaats als:
iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt of pleegt te
worden gebruikt. Zowel eigenaars als werkgevers zijn dus verantwoordelijk voor een betrouwbare noodverlichtingsinstallatie.

De noodzaak tot het onderhouden van een noodverlichtingsinstallatie wordt ook door de wetgever onderkend. Zowel in het Bouwbesluit, de Bouwverordening als in de Arbo-wet is dit opgenomen.

Noodverlichting is een veiligheidsinstallatie en valt daarom onder een periodieke onderhoudsplicht.
Het Gebruiksbesluit bepaalt dat een noodverlichtingsinstallatie minstens één keer per jaar op adequate wijze moet worden gecontroleerd en nderhouden.

De eigenaar en/of gebruiker van de installatie zal een erkend deskundige moeten aanwijzen om de installatie te controleren conform de Europese norm NEN-EN 50172 en de ISSO publicatie 79.

Het jaarlijkse onderhoud dient uitgevoerd te worden door een vakbekwaam persoon, die kennis heeft van elektriciteit, ervaring met elektrotechnische werkzaamheden, inzicht in mogelijke gevaren en de in acht te nemen voorzorgsmaatregelen. Het onderhoud is complexer dan het op het eerste gezicht lijkt en houdt meer in dan een tl-buis vervangen. In het bijzonder het testen van de autonomie en het vervangen van accu’s vergt absoluut gedegen kennis van elektrotechnische werkzaamheden.