Busch-free@home

Busch-free@home maakt van uw huis of woning een intelligent gebouw. Jaloezie, licht, verwarming, airco of deurcommunicatie.
Eindelijk kunnen comfort, veiligheid en efficiëntie op afstand worden bediend...
Lees verder

Hoekstra dealer en installateur van de revolutionaire Smartflower

De smartflower™ is een revolutie op het gebied van zonne-energie. Het is het eerste mobiele, all-in-one plug & play zonnepanelen systeem. En bovenal: een eyecatcher. smartflower™ combineert modern...
Lees verder

Initiatief: Bouwteam levensloop

Ouderdom komt met gebreken, daar krijgt iedereen wel eens mee te maken. Of men wordt plotseling ziek of krijgt een ongeval waarna men langdurig moet revalideren. Als u dan in uw eigen huis wilt blijve...
Lees verder

Koelmiddel R22 verboden vanaf 2015

Chloorhoudende koudemiddelen verstoren het dynamisch evenwicht van de ozonlaag en worden daarom afgeschaft. De uitfasering is al in 2000 ingezet met als eerste maatregel het verbod op de plaatsing van...
Lees verder

SCIOS

SCIOS keuring

De keuring van stookinstallaties valt sinds 1 april 2010 onder het Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties (BEMS) Stook installaties met een vermogen > 100 Kw vallen onder de BEMS.
Om de keuringsgrens te bepalen, wordt het totale vermogen beschouwd.
Dit betekent dat alle toestelvermogens worden opgeteld.

Bij een cascade opstelling moet men het vermogen van de individuele ketels optellen. Bij aardgas gestookte installaties geld een inspectie termijn van 4 jaar. Dit naast het jaarlijkse verplichte onderhoud.

Installaties met een nominaal vermogen onder de 20 kW hebben geen keuring- en onderhoudsplicht meer.

Voor de veiligheid is het wel gewenst dat deze jaarlijks onderhouden worden.

Sinds 1 januari 2008 is het volgens de Wet Milieubeheer ook verplicht om brandstoftoevoersystemen ( gas en olie leidingen ) te laten keuren en inspecteren, SCIOS scope 7a.
De verantwoording hiervoor ligt geheel bij de eigenaar / gebruiker van de stookinstallaties.